สัมมาชีพ

  • ทะเบียนหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 ดาวน์โหลด
  • แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 ดาวน์โหลด
  • ทะเบียนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 ดาวน์โหลด
  • คำสั่งแต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ปี 2561 ดาวน์โหลด
  • คลังปราชญ์ชุมชน ปี 2561 ดาวน์โหลด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)