พช.นครสวรรค์ นำกลุ่ม OTOP บุกถิ่นอีสาน

นครสวรรค์ นำกลุ่ม OTOP ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบุกแดนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดงานมหกรรม OTOP ลุ่มเจ้าพระยาสู่อารยธรรมแดนดินถิ่นอีสาน ตระการตาภูมิปัญญาไทย เพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) งานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า Central จังหวัดอุดรธานี โดยเริ่มจำหน่ายภายในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ซึ่งในวันนี้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฯ พร้อมทั้งนางยุพา ศรีแก้วหล่อ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย (CNS นครสวรรค์ โสภี บุญศิริรายงาน)

(Visited 1 times, 1 visits today)