พช.นครสวรรค์ ประชุมเขตตรวจรายไตรมาส

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2560 เขตตรวจราชการที่ 18 ณ โรงแรมเพชรโฮเต็ล จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)