พช.นครสวรรค์ ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 07.29 น. จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ณ หนองสามความ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางยุพา ศรีแก้วหล่อ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)