พช.นครสวรรค์ กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนปี 2560

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล อำเภอเมืองนครสวรรค์ กิจกรรมภายในงาน มีการอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 55 ปี ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กจำนวน 400 คน มีข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมกิจกรรม โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)