พช.นครสวรรค์ พิธีบวงสรวงยกนพปฏลสุวรรณฉัตรพระเมรุมาศจำลอง

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 08.09 น. นางยุพา ศรีแก้วหล่อ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีบวงสรวงยกนพปฏลสุวรรณฉตรพระเมรุมาศจำลอง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ปะรำพิธีหน้าพระเมรุมาศจำลอง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)