พช.นครสวรรค์ รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนปี 2561 จากผู้ตรวจราชการฯ ที่ 18 ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองนครสวรรค์

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางยุพา ศรีแก้วหล่อ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมประชุมเขตตรวจราชการที่ 18 (นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร) กับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (ดร.ไพศาล สุขปัญญา) เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปี 2561 ณ ห้องแม่ปิง โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ปาร์ค อำเภอเมืองนครสวรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)