พช.นครสวรรค์ บำเพญกุศลถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดนครสวรรค์

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธี ซึ่งนางยุพา ศรีแก้วหล่อ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมพิธีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)