พช.นครสวรรค์ ผู้ตรวจฯไพศาล สุขปัญญา มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนปี2561

@นครสวรรค์ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 18 ได้บรรยายพิเศษกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ถึงบทบาทภารกิจ และทิศทางแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ในอนาคต ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ปาร์ค อำเภอเมืองนครสวรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)