พช.นครสวรรค์ ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจวิทยากรกระบวนการ

@นครสวรรค์ วันที่ 10 มกราคม 2561 จังหวัดนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจวิทยากรกระบวนการ ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮืลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เกิดวิทยากรกระบวนการที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2561 และศึกษาดูงานจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน กลุ่มเป้าคือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัด รวม 73 คน โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)