พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจแก้ไขยาเสพติด

วันที่ 10 ม.ค. 61 นายประทีป ศิลปเทศ  รอง.ผวจ.นว. พร้อมด้วย พล.ต.อนุสรณ์ ธูปทอง รอง ผอ.รมน.นว. (ท) นางยุพา ศรีแก้วหล่อ พช.นว. นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์ ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ. ศ. 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)