พช.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมครบรอบ 49 ปี อาสาพัฒนาชุมชนปี2561

วันที่ 26 มกราคม 2561 จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดพรหมจริยาวาส อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยในปี 2561 ได้มอบหมายให้อาสาพัฒนาชุมชนสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน สำหรับกิจกรรมวันนีเมีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนชมรมอาสาพัฒนาชุมชนของจังหวัด กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 30 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฯ ในการนี้ นางยุพา ศรีแก้วหล่อ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมกับอาสาพัฒนาชุมชน กว่า 300 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)