พช.นครสวรรค์ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงสีชุมชนและกลุ่มแปรรูปข้าว ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ปาร์ค

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงสีชุมชนและกลุ่มแปรรูปข้าว ระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐมและสุพรรณบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายโรงสีชุมชนระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวม 80 คน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองอภิสรรค์ สง่าศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าวและมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)