พช.นครสวรรค์ พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP สู่นวัตกรรมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อต่อยอดการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 36 หมู่บ้าน รวม 80 คน ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปืดงาน 

(Visited 1 times, 1 visits today)