พช.นครสวรรค์ ขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศฯ ปี 2562 ณ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบระดับจังหวัด และการจัดทำสารสนเทศตำบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในปี 2562 นี้ บ้านวังยาง หมู่ที่ 2 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นระดับจังหวัด และตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง ได้รับการคัดเลือกเป็นตำบลสารสนเทศฯ ทั้งนี้ ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง มีความพร้อมเต็มที่ในการสนับสนุนและผลักดันโครงการนี้ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)