พช.นครสวรรค์ คัดสรร OTOP ระดับจังหวัดปี 2562 ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ ปาร์ค วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย หรือ OTOP Product Champion ระดับจังหวัด ปี 2562 มีผู้ประกอบการจากทุกอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรเป็นจำนวนมาก ซึ่งการพิจารณา จะมีการให้คะแนน ด้านการผลิต การพัฒนา ความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการตลาด และด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยการรับสมัครจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นี้

(Visited 1 times, 1 visits today)