พช.นครสวรรค์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในงานพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ เนื่องในงานพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในการนี้ นายประกอบ ธีวีระพันธ์ รักษาการพัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยช้าราชการในสังกัดร่วมพิธีฯ โดยภายในงานยังมีการรับลงทะเบียนจิตอาสา โรงครัวพระราชทาน และจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)