พช.นครสวรรค์ ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัด วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัด

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัด เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมเครือข่ายฯ ชุดใหม่ เนื่องจากชุดเดิมครบวาระ โดยมีผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็นผู้แทนจาก 15 อำเภอ ร่วมเสนอชื่อเข้าผู้ประกอบการ เข้ารับการคัดเลือกฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)