ข่าวประชาสัมพันธ์

฿นครสวรรค์เรา฿ รดนำขอพร เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ฿ หัวหน้ากลุ่มฯ ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ พัฒนากร และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้นำ กล่ม องค์กร เครือข่ายฯ ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมรดนำขอพร