ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

14 กุมภาพันธ์ 2560 นางศุภลักษณ์ แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าตรวจเยี่ยมวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) อ.ชุมแสง เพื่อติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด

Page 94 of 96« First...102030...9293949596