แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.ประกาศเรื่อง ระบบการร้องเรียนร้องทุกของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

2.แบบฟอร์มการร้องเรียน ร้องทุกข์

(Visited 1 times, 1 visits today)