@พช.นครสวรรค์ มอบเกียรติบัตรหมู่บ้าน/ตำบลชนะเลิศการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบ และหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น ปี 2562

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. จังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเกียรติบัตรกับตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง ที่ชนะเลิศการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และบ้านวังยาง หมู่ที่ 2 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง ที่ชนะเลิศหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดฯ นอกจากนี้ หมู่บ้าน/ตำบล ที่ชนะเลิศระดับจังหวัดฯ ยังชนะเลิศในระดับเขตตรวจราชการด้วย ซึ่งจะเดินทางเข้ารับรางวัลฯ ภายในงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 : CD DAY 2019 ในวันที่ 2 กันยายนนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)