พช.นครสวรรค์ ประชุมสรุปผลการติดตามประเมินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดฯ ประขุมสรุปผลการติดตามชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนฯ นำเสนอและสรุปผลที่ได้จากการลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อประเมินการจัดประเภทชุมชนและกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวตามประเภทของชุมชน ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลางจังหวัดฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)