พช.นครสวรรค์ ร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดเสนหา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะข้าราชการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมงาน ในการนี้ นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ด้วย โดยในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 พิธีทอดกฐินพระราชทาน

(Visited 1 times, 1 visits today)