พช.นครสวรรค์ ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563

🌎นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🌝 พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563
📢 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ถ่ายทอดสดจากห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้มีนายณัฐจักร ชำนิชลธิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก รับมอบรางวัลองค์ความรู้ดีเด่นรางวัลชนะเลิศระดับบุคคลจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
📻 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)