พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2563

📢นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ📢
📢 พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2563
🧷🧷 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมชี้แจงหัวข้อราชการและขับเคลื่อนงานของจังหวัดนครสวรรค์ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม
📻 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 📝

(Visited 1 times, 1 visits today)