พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2563

🌎นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🌝 พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2563
📢วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมชี้แจงหัวข้อราชการและขับเคลื่อนงานของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเกียรติบัตรผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จำนวน 6 ประเภทคือ 1.รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 2.ประเภทผู้นำ อช.ชาย 3.ประเภอผู้นำ อช.หญิง 4.ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน 5.ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล 6.ประเภทครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมและมอบเกียรติบัตร
📻 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 📝

(Visited 1 times, 1 visits today)