พช.นครสวรรค์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน ให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🌝 พช.นครสวรรค์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน ให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
📢 วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ โดยการขับเคลื่อนโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเกี่ยวกับการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเป็นการส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัดให้มีการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วม จำนวน 54 คน ดำเนินการ ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
🎞”สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน”

(Visited 1 times, 1 visits today)