พช.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน (ปีที่ 58 ) และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563

🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🌝 พช.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน (ปีที่ 58 ) และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563
📢 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา ร่วมกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน (ปีที่ 58 ) และร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมการอ่านสารจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 การมอบใบประกาศเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563 การมอบเข็มสิงห์ทองคำ ให้แก่ข้าราชการดีเด่นกรมฯ ประจำปี 2563 การมอบประกาศ อสพ.ที่ทำงานครบ 1 ปี การชี้แจงการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรม ปี 2564 โดยพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยผู้แทนสมาชิก สอ.พช.นครสวรรค์ การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับอาชีพใหม่ และฝึกปฏิบัติการสกรีนเสื้อ กิจกรรมการมอบเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อสังคม และกิจกรรมการจับฉลากให้กับสมาชิกของสหกรณ์ และร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสมาชิกฯ โดยตัวแทนสหกรณ์ ดำเนินกิจกรรม ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
🎞”สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน”

(Visited 1 times, 1 visits today)