พช.นครสวรรค์ ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ประจำเดือนตุลาคม 2563

🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🌝 พช.นครสวรรค์ ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า
(Morning Meeting) ประจำเดือนตุลาคม 2563
📢 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ ชั้น 2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานราชการ และเรื่องต่างๆ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน
🎞”สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน”

(Visited 1 times, 1 visits today)