พช.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🌝 พช.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
📢 วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และเหล่าข้าราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้มีการวางพวงมาลา และนำผู้ร่วมพิธีวันทยหัตถ์เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำเหล่าข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมวางพวงมาลา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)
🎞”สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน”

(Visited 1 times, 1 visits today)