พช.นครสวรรค์ ประชุมวิชาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ตามกิจกรรม “จิบกาแฟ แลงาน พช.” ครั้งที่ 1/2564

🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🌝 พช.นครสวรรค์ ประชุมวิชาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ตามกิจกรรม “จิบกาแฟ แลงาน พช.” ครั้งที่ 1/2564

📢 วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมวิชาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ตามกิจกรรม “จิบกาแฟ แลงาน พช.” ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ และสรุปประเด็นปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นจากการติดตามงานในแต่ละโซนของคณะทำงานติดตามโซนจำนวน 3 โซน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์</span;>
📝สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน📝

(Visited 1 times, 1 visits today)