พช.นครสวรรค์ร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมเสวนะ (วันพระ) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

🌎  พช.นครสวรรค์ร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมเสวนะ (วันพระ) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5
😀 วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีทำบุญและเยี่ยมเยียนโรงเรียน ตามโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ(วันพระ) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วัดอินทาราม และโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
📢 โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียน วันธรรมสวนะ(วันพระ) จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ ฟังธรรม ในวันพระ และเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสู่ชุมชน ให้มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
📕ในการนี้นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี เข้าร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมเสวนะ (วันพระ) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 ณ วัดอินทาราม และโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
📌 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)