พช.นครสวรรค์ ร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน ระงับ ยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID -19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 3

🌝 พช.นครสวรรค์ ร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน ระงับ ยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID -19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 3
📢 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และคณะร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน ระงับ ยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เวลา 09.00 – 12.00 น. จุดที่ 1ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จุดที่ 2 ณ ร้านเอสที มินิมาร์ท อำเภอชุมแสง จุดที่ 3 ร้านเต่า อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
📌 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)