พช.นครสวรรค์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2  ณ วัดพุนาค หมู่ที่ 5 ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

🌝 พช.นครสวรรค์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2  ณ วัดพุนาค หมู่ที่ 5 ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
📢 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น . นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดพุนาค หมู่ที่ 5 ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า ได้จัดบูธรณรงค์ปลูกผักสวนครัว รอบ 2 มีการแจกเมล็ดพันธ์ผัก มีการจัดบูธผลิตภัณฑ์จากการขับเคลื่อนโครงการโคก หนองนาโมเดล การจัดบูธสตรีเพื่อให้ความรู้ และประสานกลุ่ม OTOP และกลุ่มผลิตภัณฑ์สัมมาชีพ นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในงาน โดยจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
📌 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)