พช.นครสวรรค์ ร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน ระงับ ยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID -19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 4

🌝 พช.นครสวรรค์ ร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน ระงับ ยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID -19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 4
📢 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และคณะร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน ระงับ ยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดนิคมตากฟ้า อำเภอตากฟ้า และร้านอ้อมินิมาร์ท อำเภอตากฟ้า เวลา 13.30 น. ร่วมติดตามประเมินผล ณ ร้านดลใจ อำเภอตาคลี หจก.ส.ศ.ทรัพย์ศรีพร อำเภอตาคลี ร้านเตี่ยเสงกี่ อำเภอตาคลี และบริษัทลอนดอน โฮลเซลล์ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
✏ ในการนี้นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมออกติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับ ยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อำเภอตากฟ้า และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
📌 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)