พช.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนาสถาน ในวันสำคัญของชาติ วันจักรี

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนาสถาน ในวันสำคัญของชาติ วันจักรี
😀 วันที่ 6 เมษายน  2564 เวลา 10.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนาสถาน ในวันสำคัญของชาติ วันจักรี ณ วัดเกรียงไกรกลาง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
😀 ในการนี้นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายศุภกร เทศนา พัฒนาการอำเภอเมืองนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมนำเครื่องดื่มเย็นๆ แจกให้แก่จิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานวัดเกรียงไกรกลาง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)