พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564
😀 วันที่ 29  เมษายน  2564 เวลา 09.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อทราบ 1.สรุปข่าวของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนเมษายน 2564 2.เพื่อทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 3.เพื่อทราบโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 4.เพื่อทราบรายงานสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19) 5.เพื่อทราบสรุปสถานการณ์น้ำเดือนเมษายน 2564 6.เพื่อทราบการคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ เดือนพฤษภาคม 2564 7.เพื่อทราบรายงานสถานการณ์พืชผลการเกษตร 8.เพื่อทราบรายงานผลการจัดหาโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิตประจำเดือนเมษายน 2564 9.เพื่อทราบโครงการปลูกป่าในเมือง บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ 10.เพื่อทราบสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 11.เพื่อทราบข่าวสารจัดหางานประจำดือนพฤษภาคม 2564 12.เพื่อทราบวารสารสถิติสรรสาระประจำเดือนเมษายน 2564 13.เพื่อทราบข่าวสารเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ปีที่สิบสี่ 14.เพื่อทราบจุลสารสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ปีที่สิบห้า 15. เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ 16.เพื่อทราบวารสารสังคมบ้านเราประจำเดือนเมษายน 2564 และเพื่อทราบ 17.การขับเคลื่อนการเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
😀ในการนี้นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
📌 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)