พช.นครสวรรค์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อหรือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID – 19

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อหรือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID – 19
😀 วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน, พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,220 บาท (ห้าพันสองร้อยยี่สิบบาท) ให้สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อหรือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID – 19 ร่วมบริจาคเงิน ณ ห้องคลังจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)