พช.นครสวรรค์ ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯนักวิชาการเพื่อเตรียมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามกิจกรรม “จิบกาแฟ แลงาน..พช..” ครั้งที่ 6/2564 🌎

🌎 พช.นครสวรรค์ ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯนักวิชาการเพื่อเตรียมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามกิจกรรม “จิบกาแฟ แลงาน..พช..” ครั้งที่ 6/2564 🌎
😀 วันที่ 9  มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามกิจกรรม “จิบกาแฟ แลงาน..พช..” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประชุมเตรียมงาน จัดทำแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษางานร่วมกันกับทีมนักวิชาการเพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลงาน..พช..” ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)