พช.นครสวรรค์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1

🌎 พช.นครสวรรค์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ประจำปี 2564
🌐 วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ประจำปี 2564 กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถ และมีทักษะในการทำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ตลอดจนส่งเสริมหลักธรรมาภิบาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจากมหาวิยาลัยนเรศวร บรรยายให้ความรู้ผ่านระบบ Zoom Meeting ดังนี้
1.ความสำคัญของตลาดออนไลน์ไทยแลนด์ 4.0 ในยุค New Normal และส่งเสริมหลัก
ธรรมาภิบาล การจัดทำเทมเพลต/ คอนเท็นต์ ตลาดออนไลน์ให้ตรงกลุ่มลูกค้า เทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ การวางภาพ และการถ่ายคลิปวีดิโอด้วย Smart Phone และการแบ่งกลุ่ม Workshop และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ให้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลในระบบออนไลน์ การ upload ภาพ คลิปวิดิโอในตลาดออนไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย และฝึกปฏิบัติ Live สด ขายสินค้า การนำเสนอสินค้าด้วยคลิปวิดิโอ การสร้างอินฟลูเอนเซอร์ จากการขายสินค้าออนไลน์/เทคนิค ฟีด ขายสินค้า/ คอนเท็นต์โดนใจแบบโดนโดน
😀 ในการนี้นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายอภิชัย รอดวินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานบริหารงานพัฒนาชุมชนร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ประจำปี 2564  ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์,
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
#OTOP นครสวรรค์
# OTOP เมืองมังกรนครสวรรค์
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน 🎞

(Visited 1 times, 1 visits today)