พช.นครสวรรค์ร่วมนำทีมพี่เลี้ยงลงพื้นมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ในอำเภอตากฟ้า

🌍 พช.นครสวรรค์ร่วมนำทีมพี่เลี้ยงลงพื้นมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ในอำเภอตากฟ้า
😀 วันที่ 11 พ.ค 65 เวลา13.00 น.นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนางสาวอุมาพร อรรถจุ่น พัฒนาการอำเภอตากฟ้า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า ร่วมนำทีมพี่เลี้ยงตำบลตากฟ้า นำคณะนาย สุรพล แสงดอก ประธาน สหภาพแรงงาน บริษัทผลิตภัณฑวิศวไทยจำกัด พร้อมคณะลงพื้นที่มอบของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP  จำนวน7ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านมะขามงาม ม.8 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)