พช.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว
😃 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์จิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเปิดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียวแห่งใหม่ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์
😃 ในการนี้นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียวแห่งใหม่ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)