พช.นครสวรรค์ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ ดำเนินโครงการสตรีภาคเหนือ เมืองคนงาม สามวัฒนธรรมสืบสานส่งเสริมภูษาศิลป์ ก้าวไกลสู่สากล

🌎 พช.นครสวรรค์ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ ดำเนินโครงการสตรีภาคเหนือ เมืองคนงาม สามวัฒนธรรมสืบสานส่งเสริมภูษาศิลป์ ก้าวไกลสู่สากล
😃 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการสตรีภาคเหนือ เมืองคนงาม สามวัฒนธรรมสืบสานส่งเสริมภูษาศิลป์ ก้าวไกลสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำนึกและตระหนักในพระราชปณิธานในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาและส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างงาน สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับสตรีภาคเหนือ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายระหว่างองค์กรสตรี 17 จังหวัดภาคเหนือ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี ภาคเหนือ 17 จังหวัด รวม 120 คน นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้แทนห้างสรรพสินค้า ณ โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
😃 ในการนี้นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายอภิชัย รอดวินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทั้ง 15 อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมพิธีเปิดโครงการสตรีภาคเหนือ เมืองคนงาม สามวัฒนธรรมสืบสานส่งเสริมภูษาศิลป์ ก้าวไกลสู่สากล ณ โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
😀 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌎 Change for Good🎉
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ
🎞 สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)