🌏 พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการท่องเที่ยวครั้งที่ 1/2565

🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยนางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวทรงศรี อิสรมาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการท่องเที่ยวครั้งที่ 1/2565

ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#นครสวรรค์ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ

(Visited 1 times, 1 visits today)