🏡☸️ พช.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่)

🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.19 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยนางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางโสภี อภิจารี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทันตแพทย์หญิงทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีฯ

ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#นครสวรรค์ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ

(Visited 1 times, 1 visits today)