🌏🏛️ พช.นครสวรรค์ จัดประชุมโครงการเหลียวหลังแลหน้าเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2565

🗓️ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

✨ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต 18 มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมโครงการเหลียวหลังแลหน้าเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2565 โดยมีนางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอร่วมการประชุมฯ และมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครสวรรค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
✨ ในการนี้ นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานและมอบหมายภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และให้มีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานและนักวิชาการผู้รับผิดชอบงาน

ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
#มทสร้างสุขHappyCreation
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

🐲✨นครสวรรค์ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ✨🐠

 

(Visited 1 times, 1 visits today)