ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน (ปีที่ 58 ) และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563

พช.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร