ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัด