ข่าวประชาสัมพันธ์

🌏🌳 พช.นครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่วงก์-แม่เปิน” และติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เปิน

🌎👨‍👨‍👧‍👦 พช.นครสวรรค์ ติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน อำเภอชุมตาบง อำเภอลาดยาว และพบปะให้กำลังใจสตรีผู้ฝึกซ้อมรำวงมหาดไทย อำเภอลาดยาว